در این بخش آریا مگ جملات سنگین و جدید در مورد مردانگی (متن مردونگی خاص) با عکس نوشته هایی درباره مرد بودن را ارائه کرده ایم.

متن و جملات سنگین مردونگی

واقعا چه فایده؟

بالای خط فقر باشی

و زیر خط فهم


مردانگی یعنی
اگر زنی خواست
سرش را بر شانه ات بگذارد،
ببینی
طاقت سنگینی سرش را داری یا نه ؟
اعتماد زنانه سنگین است


مردونگی یعنی بایستی و خم نشی، یعنی ببینی و دم نزنی، یعنی وقتی همه تسلیم شدن، تو همچنان سراپا از غرور، جور همه رفقا


متن سنگین مردونگی کوتاه

پسره و مردونگی کردناش
عطر تلخ و سرد زدناش
غیرتی شدناش
داد زدناش
ناز کشیدناش
مغرور بودناش
یه جور خاص مهربون شدناش


متن درباره مرد بودن

طرف مامانش موچین رو ازش قایم میکنه
بعد میاد واسه ما دم از مردونگی میزنه!


زمانی که عشق به قلب مردی نفوذ می‌کند، تمام خصوصیات مردانگی در وی بیدار شده و بی‌رحمی و سنگدلی ناپدید می‌شود.


مردانگی
جنسیت سرش نمی شود
معرفت که نداشته باشی
نامردی


متن سنگین مردونگی کوتاه

شناسه مرد خِرَد اوست
و زیبایی او مردانگی اش…


دم دوستانی گرم که آتش مردانگی آنها جنگل های نامردی را خاکستر می کند


فقط مردها غیرت ندارند
باور کن زن ها هم رگ غیرتی دارند
که اگر گل کند….!
همه مردانگی ات زیر سوال می رود


فک کردی دوسِت دارم شاخ شدی؟!
نه عزیزم! تو بیشتر شبیه رویایی هستی که من با دست چپم نقاشی کردم!


اگر می‌شد مردونگی را به شکلی نقاشی کرد، شبیه به سایه بانی می‌شد که همیشه در سایش، آسوده بودیم.


فقط باید زن باشی تا بفهمی اشک چشم یک مرد قوی و محکم، تا چه اندازه تلخ و رنج‌آور است.


منـ عاشق مردی شده امـ
که بوی مردانگی اش
غرور زنانه امـ را دیوانه میکند


متن سنگین مردونگی کوتاه

همه درست

شبیه هم هستند

فقط بعضیا بهتر و باور کردنی تر

دروغ می گویند!


مرام و مردونگی درست دو دست کنار هم هستند که با داشتن آن‌ ها
می‌ توان به هر میدانی تاخت و از هر مانعی عبور کرد


جملات و عکس نوشته درباره مردونگی

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می‌کند.


برای مردونگی کردن نیازی نیست که حتما مرد بود، تنها باید جرات و جسارت داشت.