جملات سنگین معنی مرد بودن و متن مرد بودن به ریش و سیبل نیست را با  چند عکس نوشته در این مطلب قرار داده ایم با ما همراه باشید.

متن سنگین مرد بودن و معنی مردانگی

من سبیل دشمنان کردم نصیب عرض خویش

دشمن آن کس در جهان دارم که دارد دشمنش

گر تنم مویی شود از دست جور روزگار

بر من آسانتر بود که آسیب مویی بر تنش


مردی که به سبیل و ته ریش نیست…

مرد کسیه که بتونه با شلوار کردی خلاف جهت باد بدوئه


متن مرد بودن به ریش و سبیل نیست

این رو فهمیدم که مردهای هنرمند

نه ریش و سبیل متفاوتی دارن، نه اخلاق عجیبی و نه سعی می کنن حرف های گنده بزنن

اتفاقا بیشترشون آدم های ساده ای هستن و دست های زمختی هم دارن

چیزی که یه مرد رو تبدیل به یک هنرمند می کنه دوست داشتن واقعی یک زنه

به نطر من عشق بزرگترین اثر هنری هست که یه هنرمند می تونه خلق کنه!


شیخان همه آداب خرامند ولیکن

زین قافلها یکدوقدم ریش گذشتست


مرا به صبح ازل جز رخت دلیل نبود

به گاه آمدنم جز به تو سبیل نبود

چنان به زور وداعش ز دیده سیل آمد

که همرهان مرا همره رحیل نبود


متن مرد بودن به ریش و سبیل نیست

آبی کنند هر کسی اندر رهی سبیل

من خون خود سبیل کنم بر سر رهش

گویم ببخش جان من، او گویدم که نی جان بخش

من بس است همان گفتن نیش


جملات درباره مرد بودن

رفاقت هم

مث سبیل

ب بعضیا نمی یاد


متن مرد بودن به ریش و سبیل نیست

منـ عاشق مردی شده امـ
که بوی مردانگی اش
غرور زنانه امـ را دیوانه میکند


مرام مردانگی ات را ارزان نفروش
مهم نیست که زنی یا مرد
ارزش وجودت را مرام و معرفتت هست که مشخص میکند


متن مرد بودن به ریش و سبیل نیست

جذابیت یه مرد نه به فیس و استایلشه نه به پولش
به وایسادن پای حرفاشه…


معرفت، نشان از مردانگی دارد و مردانگی به مرد یا زن بودن نیست..


متن در مورد مرد بودن

همانطور که هر نری مرد نیست
“مردی” و “مردانگی” هم
هیچ ربطی به هم ندارند
گول شباهت ظاهری کلمات را نخورید


متن مرد بودن به ریش و سبیل نیست

فقط مردها غیرت ندارند
باور کن زن ها هم رگ غیرتی دارند
که اگر گل کند…!
همه مردانگی ات زیر سوال می رود


مردانگی ات را
با غرور بی اندازه ات به دختری که عاشق توست
ثابت نکن
مردانگی را
زمانی می توانی نشان دهی که دختری
با تمام تنهایی اش به تو تکیه کرده
و با تکیه به غرور تو
به قدرت تو
در این دنیای پر از نامردی
قدم بر میدارد