در این بخش جملات خفن و کوتاه شاخ با فونت های با حال و زیبا را با چند عکس نوشته برای بخش استوری، بیو و کپشن پسرانه و دخترانه ارائه کرده ایم.

متن و جملات شاخ و سنگین با فونت زیبا

شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹


❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺


شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨


تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢


متن شاخ با فونت باحال مناسب برای بخش بیو و کپشن پسرانه و دخترانه

لاستیڪ صافو عوض میکنن
میندازن دور حالا فهمیدی
چرا وقتی صاف و ساده ای
عوضت میکنن…!


اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹


بــا شناخـت آدمـا از نـزدیڪ
یا زیرشـون خـط مـیـڪشـے یـا روشـون🌵


اَگع سَرمون ݒآیینعِ وآسع سَنگینیعِ مَغزمونعِ 🙂


وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨


متن شاخ با فونت باحال مناسب برای بخش بیو و کپشن پسرانه و دخترانه

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …


متن سنگین خفن با فونت زیبا

مَنـ الماســم[💎] و تو نِمیتــونیـ منــو بشکـنیــ🌸


وآسِه کَسی کِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن یِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨


ارع حاجی تو هم گلی ولی باغچه ما دیگه جا نداره


🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱


واسع کسی کلاسع بزا ک هعم کلاسیت باشع😹🖕🌱


‏يادِتون باشِه با دَهنه پُر گه نَخورین!🖤


𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g 🙂

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂


. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…


متن شاخ با فونت باحال مناسب برای بخش بیو و کپشن پسرانه و دخترانه

سَّــنّگْـیّنِــعِ هَّــضْـمٌ مَــنْ بَــرآت بِـکِـشّ کِـنّْـآر مِــرسّــے فَــدّآتّ🤘🍃


هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود


تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری


‏وَقتی هیچ گُـهی نَشُدی تو زِندِگیت بِهِم مَسیرِ زِندِگی کَردَن رو یاد نَده🤙🏼👣🚶🏻‍♂


بِ بَعضِیاْم بِاٌیِد گُفِت بِ اَرِواٌحِ جَّدِم نِیستیْ در حَّدِم!😹🚫🇺🇲


جملات شاخ جدید

اَگِع مَطرَح شُدی طَراحِت مَن بودَم):


مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀


مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!


متن شاخ با فونت باحال مناسب برای بخش بیو و کپشن پسرانه و دخترانه

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵


دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕


من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم


اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿


متن شاخ با فونت باحال مناسب برای بخش بیو و کپشن پسرانه و دخترانه

₡☜کــــــــاری نَـــــکُــــن☞↝ ₪مِــــثِ ‍ تـــــــــارِ مـــوهام ↬ ₡☜تــــُـــوروهََـم بِــنـــدازَم☞↝ ₪پُـــــشــــتِ گـــــووشــــام↬


⃟مٓح بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون 😹🗑🇺🇸


اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل ☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن تا تیکه پــــــــاره نَشُدی