در این بخش آریا مگ متن های مذهبی و جملات صبح بخیر خدایی و قرآنی را با چند عکس نوشته زیبا تهیه کرده ایم.

متن صبح بخیر قرآنی و خدایی

خدا را در دلت احساس کن !
به او توکل کن …
و قدمهایت را محکم بردار …

چرا که وقتی ایمان شکست می خورد ،
ترس ، پیروزیش را جشن می گیرد … !


هر صبح پلک‌هایت
فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند…

سطر اول همیشه این است:
” خدا همیشه با ماست . “
پس بخوانش با لبخند


متن زیبای صبح بخیر خدایی و قرآنی

الهی
امروزمان آغازی باشد
برای شکر بیکران از نعمتهای الهی
قلبمان جایگاه فقط مهربانی
زندگیمان سر شار از آرامش
و روحمان غرق از محبت الهی
سلام صبح تون بخیر


جملات صبح بخیر گفتن خدایی

و الصبح اذا تنفس

و قسم به صبح هنگامی که تنفس کند
صبحتان به خیر و برکت


متن زیبای صبح بخیر خدایی و قرآنی

با نام زیبای خالق مهربان
که واژه پر مهر «سلام» است
موج لطیفی میسازم
و در گوش تمام اهالی صبح
خصوصا شما عزیزانم
زمزمه میکنم؛ سـلام، سـلام
و آرزومندم
تنی سـالم داشته باشید

سلام وقتتون بخیر


پروردگارا
در این صبح دل انگیز
بــــــــــرای دوستـــــ
️انم
دلے آرام، تنی سالم، و روزی پر از عشـــــق
آرزو میڪنم
صبحتون بخیر بچه های گروه


متن زیبای صبح بخیر خدایی و قرآنی

یک روز دیگر
یک برکت دیگر
و فرصت دیگری برای زندگی..
به هر نفس به عنوان یک هدیه از طرف خدا فکر کن
خدای مهربانم…
تو را سپاس بخاطر روزی دیگر و آغازی نو!


متن صبح بخیر گفتن خدایی

صبحت را با اعتماد به خداوند جهان آغاز کن
زیرا اجازه همه امور امروز و هر روزت دست اوست
و او برای هر چه رخ می دهد دلیلی دارد
که شاید حکمتش را ندانی اما رحمتش را می شناسی


هر صبح پلک‌هایت
فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند…

سطر اول همیشه این است:
” خدا همیشه با ماست . “
پس بخوانش با لبخند


پروردگارا
در این صبح دل انگیز
بــــــــــرای دوستـــــ️انم
دلے آرام، تنی سالم، و روزی پر از عشـــــق
آرزو می ڪنم
صبحتون بخیر بچه های گروه


متن زیبای صبح بخیر خدایی و قرآنی

فاصلـہء میانِ باختـن و ساختـن ،
تنها یک کلمـہ اسـت . . .
“خـواستـن”

تــو ،
مے تـوانے روزَت را بـہ زیبــاتـرین شکل بسـازے ،
و مے تـوانے آن را با کج خلقے هایت ببــازے . . .

پـس لبخنـد بـزن . . .
کـہ مولا علے علیه السلام فرموده است :
گشاده رویے ، سرآغاز نیکوکارے است.