در این بخش جملات و متن های تبریک بازگشت عزیزان از حجم، مکه و مدینه را با تعدادی عکس نوشته خیر مقدم ارائه کرده ایم.

متن و عکس نوشته تبریک برگشت از حج

بازگشت حضرتعالی را از سفر پر از معنویت حج ، زیارت مرقدمطهر پیامبراکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع و زیارت خانه امن الهی مکه مکرمه و زیارت مدینه منوره، تبریک گفته و امید است با توکل به در گاه الهی همواره پیروز و سرافراز باشید.

عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران


زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان


واقف عرفات و ساعی صفا و مروه قدوم پر برکتتان را به دیده ارج می نهیم


متن تبریک بازگشت از حج و مکه

لبیه گویان به ندای وحی الهی مقدمتان گرامی


ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون تبریک مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق


بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّرو منور وحی ونزول قرآن ، گرامی می داریم .
حجتان مقبول درگاه حق


گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ،صفای مدینه ومعطر به عطر قبور ائمه بقیع است.
حجکم مقبول سعیکم مشکور


زائرکعبه ،که دیده ات منور به نور مسجد النبی ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی ست زیارتت مقبول درگاه حق


متن تبریک بازگشت از حج و مکه

عکس نوشته برای حجاج

کبوتر حرم امن الهی ، حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت ارزومندم


طاعات و عباداتتان قبول ، درجاتتان عالى و انشاءالله این سفر زیارتی براى دنیا وآخرتتان مفید باشد .


زیارت حرم امن الهی و قبور ائمه بقیع مقبول حق باشد مقدمتان گلباران


چادرنشین عرفات خوش آمدی
بازگشت پروانه کعبه گرامی باد


متن تبریک بازگشت از حج و مکه

زیارت خانه امن الهی بر شما گوارا باد امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمین وحی را نصیب شما و این حقیر بنماید


طاعات و عباداتتان قبول ، درجاتتان عالى و انشاءالله این سفر زیارتی براى دنیا وآخرتتان مفید باشد .

بازگشت حضرتعالی را از سفر پر از معنویت حج ، زیارت مرقدمطهر پیامبراکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع و زیارت خانه امن الهی مکه مکرمه و زیارت مدینه منوره، تبریک گفته و امید است با توکل به در گاه الهی همواره پیروز و سرافراز باشید.

حجتان مقبول درگاه حق


کعبه، بوسه گاه هزاران مجنون است که در پی لیلای دیدار، رنجِ بادیه بر دوش کشیده
و بار هجران را تحمّل کرده اند تا به این مَطاف و مسعی برسند
انشاءالله توفیق دوباره شامل حال شما شود .
زیارت شما قبول


بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّرو منور وحی ونزول قرآن ، گرامی می داریم .
حجتان مقبول درگاه حق


بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّرو منور وحی ونزول قرآن ، گرامی می داریم .

حجتان مقبول درگاه حق


زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان


زائرکعبه ،که دیده ات منور به نور مسجد النبی ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی ست زیارتت مقبول درگاه حق


زیارت خانه امن الهی بر شما گوارا باد امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمین وحی را نصیب شما و این حقیر بنماید


مکه
کنعان اهل ایمان است
و کعبه، یوسف این دیار
آنچه بر ماست حضور در این مهمانسرا
و آنچه بر خداست پذیرایی از میهمان و
بخشیدن سعادت دنیا و آخرت
انشاءالله زیارت شما مورد قبول واقع شود.


کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود
حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست
طاعات و عبادات خالصانه شما مورد قبول درگاه حق