در این قسمت متن و جملات ناب زیبا در مورد خانم های قوی و مستقل با موضوعات انگیزشی را گردآوری کرده ایم.

متن و جملات زیبا در مورد زنان قوی

مــن وقـتـی زنــــم
کــه تـــو بـــاور داشتــه بـــاشــی مـــردی …
انســـان بـــودن را بــــایــد آمـــوخــت
جنســیت معنـــا نــدارد !


You are much stronger than you think
تو خیلی قوی تر از چیزی هستی که فکرشو میکنی..


قوی بمانید،
مردان را متعجب کنید که چگونه هنوز لبخند می زنید!


من زنی هستم آزاد!
در فطرت من حیا نهاده شده.
می دانم کجا باید شرم کنم
و کجا می شود رها بود.
تو به من نیاموز


متن در مورد زنان قوی

سعی کن به هر قیمتی ملکه باشی حتی اگر قلمرو ات به اندازه عرض شانه هایت باشد.


من زنم!
وقتی خسته ام،
وقتی کلافه ام،
وقتی دلتنگم،
بشقاب ها را نمی شکنم.
شیشه ها را نمی شکنم.
غرورم را نمی شکنم.
دلت را نمی شکنم…
در این دلتنگی ها
زورم به تنها چیزی که میرسد
این بغض لعنتی است !!


جملات زیبا برای خانم های مستقل و قوی

تمام زن ها شاعر می شدند
اگر مردها گریستن بلد بودند
و …
می‌توانستند
با رقص ِ چشم هایشان
طوفان به راه بیاندازند
هیچ مردی شاعر نمی شد
اگر زنی در کار نبود …


متن در مورد زنان قوی

دوستم داشته باش
برای آنچه که هستم،
نه آنچه که تو
می خواهی‌


زن وقتیکه دوست بدارد، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه، مهربانی، نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد.


دخترای واقعی هیچ وقت بی عیب و نقص نیستن،
دخترای بی عیب و نقص هم هیچ وقت دخترای واقعی نیستن،
خودت رو از زیر فشار بی عیب و نقص بودن بیرون بیار،
زندگی کن!


Strong women only scare weak men.
زنان قوی فقط مردان ضعیف را می ترسانند.


زن بودن سن و سال نمی شناسد! همین که زن باشی و صدای تیک تاک ساعت را بهانه ای برای رقصیدن بدانی کافی ست!تپش های قلبت را،همه ی کلمات زیبای جمله هایت را ،همه را برقصان و به روی شادی و زنانگی ات لبخند بزن!


جملهع کوتاه انگیزشی برای زنان قوی و مستقل

زن بودن
بزرگی روح می خواهد!
زنانگی یعنی دوست داشتن همه ی تو
از دور … دور دور … خیلی دور …


زن طراوت زندگی نیست . . .
زن روغن مابین چرخ دنده های نخراشیده ی زندگی نیست . . .
زن بخش مهمی از زندگی نیست . . .
زن مُسکن دردهای زندگی مرد نیست . . . . . .
زن
تمـــــــــامِ تمـــــــــــامِ تمـــــــــام زندگی مرد است .


متن در مورد زنان قوی

من از زنانی حرف میزنم
که نامشان معادل معجزه است
من از فروغ ها از سیمین ها ، از پروین ها
از آهو خانم ها حرف میزنم
از تمام آنهایی که خریدار “ترس” نبودند


می‌اندیشم که چگونه
در عبور از متلک‌ها و تبعیض‌ها و تحقیرها،
زن شده‌ام


خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند.


“You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.” – Brigham Young
“شما وقتی یک مردی را آموزش می دهید، شما فقط یک مرد را آموزش داده اید اما زمانی که شما یک زن را آموزش می دهید ؛ شما یک نسل را آموزش می دهید. ” – بریگهام یانگ


مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.


آینده اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود، تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد.


زنان سرزمینم را
که با وجود ناملایمات هنوز ایمان دارند
که زن با زن بودنش
و زنانگی اش معجزه میکند ،
می ستایم !!! …


امروز کارایی رو انجام می دم که بقیه دوسن ندارن انجام بدن،
برای این که فردا کارایی رو انجام بدم که بقیه نمی تونن انجامش بدن…
و در آخر تو میمونی و هدف هایی که برای رسیدن بهشون تلاش کردی ای زن قوی….


اگر زنها دنیا را می چرخاندند
هیچ جنگی وجود نداشت
فقط چند تا کشور باهم قهر بودند و حرف نمیزدند!


My superpower is that I’m a woman.
ابرقدرت من این است که من یک زن هستم.


یک دختر با ذهنیت قدرتمند،
یک زن با نگرش و یک بانوی با کلاس باشید.