در این بخش آریا مگ جملات زیبا در مورد غیرت داشتن و متن هایی در مورد تعصب با عکس نوشته های زیبا را ارائه کرده ایم.

متن و جملات تعصب و غیرت

اگر می‌بینمت با غیر غیرت می‌کشد زارم

وگر چشم از تو می‌بندم به مردن می‌رسد کارم

تو خود آن نیستی کز بهر همچون من سیه بختی

نمائی ترک اغیار وز یک رنگی شوی یارم


نمی‌گفتم که خواهد دوخت غیرت چشمم از رویت

نمی‌گفتم که خواهد بست همت رختم از کویت

نمی‌گفتم کمند سرکشی بگسل که می‌ترسم

دل من زین کشاکش بگسلد پیوند از مویت


یه مرد واقعی روی عشق طولانی مدت سرمایه گذاری می کنه نه هوسای زود گذر!


تن رعشه گرفتیم که با غیر نشسته ست،
از غیرتمان بود…
نوشتند : حسودیم؛


متن در مورد غیرت

غیرت سرخ که میراث شهیدان تو است

گُرز دیو افکنیِ رستم دستان تو است

لهجه ی فارسی موج خلیج است انگار

که دعاگوی قدم رنجه ی باران تو است

آسمان است که چشمک زده بر کاشی هات

یا که انگشتر فیروزه به دستان تو است!؟

رنگ جو گندمی گیس دماوند است این

یا که خاکستر گل کرده به قلیان تو است!؟


جملات زیبا در مورد غیرت

مردانگی ات را
با غرور بی اندازه ات به دختری که عاشق توست
ثابت نکن
مردانگی را
زمانی میتوانی نشان دهی که دختری
با تمام تنهایی اش به تو تکیه کرده
و با تکیه به غرور تو
به قدرت تو
در این دنیای پر از نامردی
قدم بر میدارد


متن در مورد غیرت

سیکس پک و ته ریش

و صدای دو رگه چیه

پسر باید غیرت داشته باشه

غیرتی بشه بترسی ازش


.میگفت:
آدمها دودسته اند
غیرتی و قیمتی
دسته اول با خدا معامله میکنند
دسته دوم با بنده خدا… •ᴗ•


همیشه با

” اتفاقا من غیرتی دوست دارم”

شروع میشه

و با ” تو یه مریض شکاکی” تموم میشه


متن در مورد غیرت

سختم آید

که به هر دیده تو را می‌نگرند

سعدیا غیرتت آمد

نه عجب سعد غیور


در تنور مردانگی سردی مکن،

در مقام عشق نامردی مکن،

لاف مردی میزنی، مردانه باش،

در سرای دوستی افسانه باش


عکس نوشته تعصب و غیرت داشتن

امشب نگه افتاد بر آن غیرت ماهم

یارب که نماند به رخش عکس نگاهم

سنگین دل او نرم شد از قطره‌ی اشکم

بازار وفا گرم شد از شعله‌ی آهم


متن در مورد غیرت

خورشید را در آغوش گرفته‌ای

پاهایت را به بوسه‌های دریا سپرده‌ای

موهایت را به دستِ نسیم.

چه خوش‌ غیرتم من