متن های جدید عاشقانه برای همسر با فونت های خاص و جالب فارسی و انگلیسی را با جملات عاشقی احساسی در این بخش آریا مگ گردآوری کردخ ایم.

متن و جملات عاشقانه زیبا با فونت خاص برای همسر

‌ ‌‌«تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♥️ـم را تَکمـِیل کَردی!♥️


صداے قلبٺ♥️ آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ…♫︎ 𝒯𝒽ℯ 𝓈ℴ𝓊𝓃𝒹 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊’𝓇 ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝓂𝓎 ℱ𝒶𝓋ℴ𝓇𝒾𝓇𝓉ℯ 𝒮ℴ𝓃ℊ•♥️


صداٺ یہ آهنگے داره♫
ڪه خوب بلــده
چجورے حال دلمـو
نوازش ڪنہ


راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♥️ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم… ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ


‌‌▷ ● ــــــــ دوسـℒℴνℯـت دارمــــــ ♩○


‌‌به تُـــــوحسودیم‌میشه‌چون
“قَلبــــم”به‌جای‌اینکه‌اول‌برای
خُودم‌بتپه‌برای “تُــــو”میتپه


دُنیـــ♥ـــآیِ مَن . . . !
عآغـ♥ـُوش دِنـ️ـجِ تُوصت؛)


تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم


متن عاشقانه برای همسر با فونت خاص

.. ‘ 12 ‘..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
‘ . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ


قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . .


⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.


متن زیبا و خاص با فونت خاص برای همسر

تموم قشنگیاے جهان
جلو خنده هات ڪم میارن


-لذت آن است ♥️
-كہ تُ باشي و مَن باشم و
-اين حالِ خوشم رآ
-مديونِ تُ باشم
‌روزت قشنگ عزیزم


‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.
هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت


تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم ♥


«تُـ♥️ـــــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــــــ♥️و» هَمون پادشاهی کِ قَــــــــــﮩﮩ٨ﮩـﮩ٨ﮩﮩــــــلمروش قلب منع


بَغَلِـ‌طُ‌یِہ‌بِهِشت‌ِڪوچیك‌واصِہ‌مَنہِ!


متن عاشقانه برای همسر با فونت خاص

وجـــــــــــــ٫٫ــود تــو دلیـــل عاشقیمــــــــــ٫٫ــــه‍:))❤


من زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : «دوست داشتن تو» …


خــوشبخٺے اینـہ ڪہ هـمہ چـیزٺ پـیش یـہ نفر باشـہ
دلــٺ ، فـڪرٺ ، نـگاهـٺ


ڪنارت چقَـدر حالِ مَـن بهتَـرهه


زمان عشق از دور
این نزدیک است
من احساس می کنم
جــغــرافــیــا
ـــڪـــڪ 【 دروغ ـ تـاریـخـیـسـت. . .


خــوشبخٺے اینـه ڪہ هـمه چـیزٺ پیش یـه نفر باشـه
دلــٺ، فـڪرٺ، نـگاهـٺ


جملات عاشقانه زیبا با فونت خاص

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہ

فِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ , اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!] ×


یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡


عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟


راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه
مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم …