در این بخش جملات و متن هایی در مورد عجول بودن و عجله کردن در کارها با عکس نوشته هایی در مورد صبور را گردآوری کرده ایم.

جملات در مورد عجول بودن

من….
چه دوحرفی وسوسه انگیزیست…
این من !نه زیبایم…نه مهربانم…نه عاشق…ونه محتاج نگاهی…
فقط برای خودم هستم…خوده خودم…
صبورم و عجول…سنگین…سرگردان…مغرور…قانع
بایک پیچیدگی ساده ومقداری بی حوصلگی زیاد…
وبرای تویی که چهره های رنگ شده رامی پرستی
نه سیرت ادمی…هیچ ندارم
راهت را بگیر و برو….
حوالی ما توقف ممنوع است…


عجله نکن
این قانون است
در گذر زمان معلوم خواهد شد
ک من
شاید،عاشق تو بوده ام
و تو
چه چیزهایی را در پشت چهره ات مخفی کرده ای
عجله نکن
زمان خاکستر را تبدیل به آتش میکند


متن در مورد آدم عجول

عجول هم کار خودش را خراب می کند هم دیگران را (پوریای ولی )


با آرامش و درنگ سلامتی است وبا شتاب زدگی پشیمانی (امام صادق ع )


شتاب زدگی موجب لغزش است ۰حضرت علی ع )


هر که کار خیری را قصد کرد،باید در انجامش شتاب ورزد (امام باقر ع )


متن در مورد آدم عجول

در حقیقت مردم را شتاب زدگی به هلاکت افکنده است،اگر مردم آرام و از شتاب زدگی به دور بودند هیچ کس هلاک نمی شد (حضرت محمد ص )


درنگ از خداو عجله از شیطان است (حضرت محمد ص )


متن و عکس نوشته در مورد عجله کردن

از شتاب در کارهایی که هنگام انجام آن نرسیده،بپرهیز (حضرت علی ع )


به کشتی ویران گذشتن بر آب   به آید که در کار کردن شتاب (فردوسی)


متن در مورد آدم عجول

انسان بر اثر شتاب زدگی،خواسته به خیر را با وسیله ی شر درخواست می کند وانسان بسیار بی صبر و شتاب کار است (اسرا ۱۱)


مکن در مهمى که دارى شتاب

زراه تاءنى عنان بر متاب

که اندر تاءنی زیان کس ندید

ز تعجیل بسیار کس خجالت کشید


صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست


متن در مورد آدم عجول

شب هجران به صبح وصال خواهد رسید زیبای من/عجله نکن و من را به فکر و غم نینداز زیبای من/من به درد فراق افتاده و دنبال طبیب هستم/همانطور که صیاد به دنبال صیدغزال می افتد زیبای من/قصه جدایی را خیلی وقت است بر پیشانیمان نوشته اند/من از درد هجران به دیار دیگری فرار خواهم کرد زیبای من