در این قسمت متن و پیام تسلیت به زبان عربی با ترجمه فارسی برای درگذشت تسلیت عزیزان و اقوام را ارائه کرده ایم.

جملات و پیام تسلیت عربی

اللهم.. املأ قبره بالرضا و النور، و الفسحه و السرور اللهم… أعذه من عذاب القبر، و جاف الأرض على جنبیه…

معنی:

پروردگارا قبرش را با خشنودی و نور و شادی پر کن… پروردگارا او را از عذاب قبر نجات بده و زمین را از دو پهلویش تهی کن.


الحیاه أیام قلائل مهما عشنا و مهما طالت السنین فأنما هی کحلم أو لمح بصر.

معنی:

زندگی تنها چند روز است. هر چقدر هم که عمر طولانی شود و سال‌های زیادی نیز بگذرد. همچنان مانند یک چشم به هم زدن کوتاه به نظر می‌رسد.


یا أیتها النفس المطمئنه أرجعی إلى ربک راضیه مرضیه فأدخلی فی عبادی وأدخلی جنتی.

معنی:

هان اى روح آرام يافته! به سوى پروردگارت بازگرد كه تو از او راضى و او از تو راضى است. پس در زمره‌ى بندگان من درآى و به بهشت من داخل شو!


پیام تسلیت عربی | جملات برای درگذشت به عربی و ترجمه فارسی

تغمَّد الله الفقید بالرحمه و المغفره. تقبَّلوا أحرَّ التعازی القلبیه بوفاه…

معنی:

از خدا می خواهیم رحمت و آمرزش را قرین آن مرحوم کند. درگذشت وی را از صمیم قلب تسلیت می‌گویم.


نشاطرکم الأحزان.. للفقید الرحمه و لکم من بعده طول البقاء… إنَّا لله و إنَّا إلیه راجعون. نعزیکم بوفاه فقیدکم المغفور له بإذن الله تعالى…

معنی:

مارا در غم خود شریک بدانید. برای آن مرحوم رحمت و برای شما طلب طول عمر را آرزو دارم. همه از خداییم و به سوی خدا باز می‌گردیم. و به اذن خداوند درگذشت آن مرحوم را به شما تسلیت عرض می‌کنیم.


تلقیت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاه فقیدکم الغالی تغمده الله بواسع رحمته، و أسکنه فسیح جناته، و ألهمکم جمیعًا الصبر والسلوان…

معنی:

 با غم و اندوه فراوان خبر درگذشت آن عزیز را دریافت کردم خداوند او را رحمت کند و او را در بهشت ​​ساکن کند و من برای همه‌ی شما صبر و آرامش آرزو مندم…


أحسن الله عزاءکم فی مصابکم، إنا لله و إنا إلیه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، و کل شیء عنده بأجل مسمى فلتصبر و لتحتسب.

معنی:

خداوند غم شما را در مصیبتی که به شما رسیده رفع کند. از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. برای خداست هر چه می‌دهد و هر چه را می‌گیرد. و همه چیز نزد و همه‌ی مخلوقات خدا تا زمانی مشخصی زنده هستند. پس صبر کن و امیدوار باش


متن تسلیت به زبان عربی

و ذریه خیراً من ذریته و زوجاً خیراً من زوجه و أدخله الجنه بغیر حساب… برحمتک یا أرحم الراحمین.

معنی:

و فرزندان و نسلی بهتر از فرزندانش به او عطا کن و همسری بهتر از همسرش در این دنیا نصیبش کن و او را بدون حساب وارد بهشت کن. به امید رحمتت ای رحم کننده‌ترین رحم کنندگان


پیام تسلیت عربی | جملات برای درگذشت به عربی و ترجمه فارسی

اللهم أغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا کبیرنا و صغیرنا.

معنی:

پروردگارا گناهان زندگان و مردگان و شاهدان و غایبان و بزرگ و کوچک ما را بیامرز.


إنا لله و إنا الیه راجعون ربنا یرحمها… و یدخلها فسیح جناته.

معنی:

همانا از خداییم و به سوی او بازگزدانده خواهیم شد… خدا به او رحم کند و او را وارد بهشت بی انتهایش کند.


إنَّا لله وإنَّا إلیه راجعون. بمزید من الحزن والأسى تلقیت نبأ وفاه فقیدکم المغفور له بإذن الله تعالى…

معنی:

از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. با غم و اندوه فراوان خبر درگذشت پدر شما را دریافت کردم باشد که ایشان گناهانش به اذن خداود بخشیده شود.


اللهم أرحم (أسم المتوفی) رحمه واسعه و تغمده برحمتک. اللهم أرحمه فوق الأرض و تحت الارض و یوم العرض علیک…

اللهم قه عذابک یوم تبعث عبادک. اللهم أنزل نوراً من نورک علیه. اللهم نور له قبره

و وسع مدخله و آنس وحشته. اللهم أرحم غربته و أرحم شیبته. اللهم أجعل قبره روضه من ریاض الجنه…

معنی:

پروردگارا رحم کن بر (نام شخص فوت شده) خداوندا رحمتت را بر او افزون کن

و او را با رحمتت بپوشان. پروردگارا به او روی زمین، زیر زمین و روز قیامت رحم کن.

پروردگارا روز قیامت که بر بندگانت عذاب نازل می کنی.

نوری از نور خودت را بر او نازل کن. پروردگارا نور در قبرش قرار بده

و بر او سخت نگیر و مونس وحشتش باش. پروردگارا بر غربت و جوانی اش رحم کن.

و قبرش را باغی از باغ‌های بهشت قرار بده.


یا أیتها النفس المطمئنه أرجعی إلى ربک راضیه مرضیه فأدخلی فی عبادی وأدخلی جنتی.


أحسن الله عزاءکم فی مصابکم، إنا لله و إنا إلیه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، و کل شیء عنده بأجل مسمى فلتصبر و لتحتسب.

خداوند غم شما را در مصیبتی که به شما رسیده رفع کند. از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. برای خداست هر چه می‌دهد و هر چه را می‌گیرد. و همه چیز نزد و همه‌ی مخلوقات خدا تا زمانی مشخصی زنده هستند. پس صبر کن و امیدوار باش


نسأل المولى إن یغفر له و یرحمه و یوسع مدخله و ینقله من ضیق اللحود إلى جنات الخلود أنه القادر على ذلک.

از خداوند متعال می‌خواهیم بر او رحم کند و او را ببخشد. او را از آرامگاهی کوچک، به باغ‌های بهشت ببرد که او قطعا بر این کارتواناست


جملات عربی برای خبر درگذشت

اللهم من أحییته منا فاحییه على الإسلام، و من توفیته منا فتوفاه على الإیمان…

خداوندا هر کس از ما که زنده است پس او را به اسلام زنده بدار. و هر کدام از ما که فوت شده در حالت ایمان بمیران


إنَّا لله وإنَّا إلیه راجعون. نتقدم بأحرِّ التعازی إلیکم و إلى أفراد العائله الکریمه کافه بمناسبه وفاه (أسم المتوفی) تغمَّد الله الفقید بواسع رحمته. أخلص التعازی لکم ولأفراد أسرتکم بوفاه…

به مناسبت درگذشت نام متوفی …  به شما و کلیه اعضای محترم خانوادتان از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم. از خواند مسئلت داریم که درود و رحمتش را قرین روح آن مرحوم قرار دهد. مراتب غم، اندوه و تسلیت را از ما بپذیرید.


إنا لله و إنا الیه راجعون ربنا یرحمها… و یدخلها فسیح جناته.

همانا از خداییم و به سوی او بازگزدانده خواهیم شد… خدا اورا رحمت کند و او را وارد بهشت بی انتهایش کند.