در این بخش جملات زیبا در مورد گل، متن های عاشقانه درباره گل و اشعار زیبا در مورد گل های رنگارنگ برای کپشن و استوری را گردآوی کرده ایم.

متن و جملات قشنگ برای گل

به جز

دست های تو

به چه می اندیشد

گل سرخی که

بر شاخه


قامتش خمیده
از تو تنها

گل سرخی مانده

لای دفتر شعرم

هر وقت باران می بارد

عطرش چنان دلتنگم می کند

که انگار

سالهاست رفته ای


شهر آیینه دار میشود با یک گل

پروانه تباه میشود با یک گل

گفتند : نمیشود ، ولی میبینید

یک روز بهار میشود با یک گل


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

گلی نشکفته بود از شاخساری کز چمن رفتم

نرفتست از چمن مرغی به این حسرت که من رفتم


نگاهی آشنا بر یاس کردم

تو را بر برگ گل احساس کردم

خلاصه بر کلاس ناز مهرت

دو واحد عاشقی را پاس کردم


متن زیبا با موضوع گل

یارب آن کعبه مقصود تماشاگه کیست

که مغیلان طریقش گل و نسرین منست


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

چهر کجا بی گل رویت نگرم

از نگاهم گل حسرت روید


بیا که وقت تماشا رسید و گل چیدن

که گل شکفته و در باز و پاسبانی نیست

 


مرا ن به خواریم ای باغبان ز گلشن خویش

که پنج روز دگر گل بخاک یکسانست


گل همیشه نازم نبودی چاره سازم

نکردی مهربونی به قلب پرنیازم

آخه این اسمش وفا نیست راه ورسم عاشقانیست

وقتی که دلم گرفته دل شکستن که روانیست


دوستی از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی جدا میشه می ره سراغ گل دیگه دوستی را از ماهی اموختم  که وقتی از اب جدا میشه میمیره


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

مختلف دانی چرا  خار از گل و گلزار خاست ؟

از گل معشوقه گل  وز خاک عاشق  خار خاست


شعر گل برای کپشن

گر باغبان نظر به گلستان کند

تورا برتخت گل نشاند و سلطان کند ترا


گلی برایت می سازم

کاغذی و رنگی

تا تو آبش دهی

به هنگام  پائیز

برای خودت

برای  بلبلانی که هوس  زندگی دارند


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

وقتی گلی را بخواهی
برایت مهم نیست چقدر علف هرز و خار آن را احاطه کرده باشد


اگر نگاه درستی به اطرافت داشته باشی خواهی دید
که تمام دنیا مانند یک باغ است


گل ها دوباره رشد می کنند
حتی بعد از پا گذاشتن روی آن ها
درست مثل من!


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

A flower blooming in the desert proves to the world that adversity, no matter how great, can be overcome.

یک گل شکوفا شده در صحرا به جهانیان اثبات می کند که
می توان بر سختی ها
هر چقدر هم بزرگ باشند
فائق آمد


کپشن درباره گل زرد

یادم نیست
طلوع اوّلین گل سرخ بود
یا غروب آخرین نرگس زرد؟!
که پروانه ها
تو را در من سرودند


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

کاشتن یک گل در باغ
نشانه باور به آینده است


هر گلی در زمان خودش شکوفا می شود
صبر داشته باش!


قشنگ ترین جملات در مورد گل های رنگی

مانند گل های وحشی
باید این جسارت را به خود بدهی
تا در همه زمینه هایی که دیگران گفتند به جایی نمی رسی
رشد کنی و به موفقیت برسی


گل ها همیشه مردم را شادتر و بهتر و امیدوارتر می کنند
آن ها آفتاب، غذا و درمان روح هستند


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

کپشن عاشقانه درباره گل ها

از باغ پیراهنم
کمی گل برایت آورده ام …
قول می‌ دهم مستت کنند
این گل‌ ها
این آغوش…‏
گل‌ های باغ پیرهنم


در من باغبانی است
که شکفته شدن گل نگاه تو را
هر صبحدم
به تماشا می‌ نشیند


ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﮔﻞ ﺷﮑﻔﺘﯽ؟

گفت: ﺩﻭﺵ،

ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺷﺪﻡ


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

گل ها
آوای دلنشین زمین هستند
که از دهان زمین به بیرون تراوش می کنند
بی آن که صدای زمینی داشته باشند


شعر و متن درباره گل

بهترین رابطه
رابطه بین باغبان و گل است
باغبان پرورش می دهد و گل شکوفا می شود
به همین زیبایی …
به همین سادگی …


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

چه در شادی و چه در غم ها
گل ها دوستان همیشگی ما هستند


گل از شاخه اگر میچینیم

برگ برگش نکنیم و

به بادش ندهیم

لا اقل لای کتاب دلمان بگذاریم

و شبی چند از آن را

هی

بخوانیم و ببوسیم و معطر بشویم

شاید از باغچه کوچک

اندیشه مان گل روید


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

در جایی که کلمات شکست می خورند گل ها قدرت بیان هزاران احساس را دارند


رایحه گل ها در هوا خوشبوتر از داخل دست هاست


شخصیت برای یک انسان همانند عطر برای یک گل است


تو را انگار یک جا دیده بودم
میان خواب و رویا دیده بودم
نگاهت همچو شبنم، آشنا بود
گمانم بین گلها دیده بودم


در زندگی دو چیز را دوست دارم
یکی گل و یکی تو
گل را برای تو، و تو را برای همیشه


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

زندگی با همهء وسعت خویش ، محفل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست

اضطراب وهوس دیدن و نادیدن نیست

زندگی جنبش و جاری شدن است

زندگی کوشش و راهی شدن است

از تماشاگه آغازحیات تا به جائی که خدا میداند

زندگی چون گل سرخی است پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف

یادمان باشد اگر گل چیدیم

عطر و برگ و گل و خار

همه همسایهء دیوار به دیوار هم اند


زیباترین جملات در مورد گل | قشنگ ترین اشعار برای گل | جملات عاشقانه گل

گل ها چراغ های رنگی کوچکی از خورشید هستند که هنگامی که آسمان تیره و تاریک افکار ما را می پوشاند، ما از آن ها روشنی می گیریم


گل ها حقیقی ترین زبان عشق هستند


تمام گل هایی که فردا می رویند در بذرهای امروز هستند