به مناسبت 8 مارس که برابر روز جهانی زنان است در این بخش متن و جملات ویژه روز زن Women’S day را با ترجمه فارسی آماده کرده ایم.

متن و جملات انگلیسی تبریک روز جهانی زنان

You have always inspired me

with your grace and cheerful nature

.may you always remain with the sunny

and passionate spirit

Happy international women’s day

تو همیشه با ذات شاد و پرنشاطت

به من انگیزه و امیدواری بخشیدی

و امیدوارم که هرگز روح درخشان و پرشورت را گم نکنی

روز جهانی زن را به تو تبریک میگویم


Happy Women’s day to my strong

beautiful, funny and incredible woman

I will never stop admire

your strength and intelligence

? Who runs the world

It turns out: women

روز جهانی زن را به بانوی قدرتمند

زیبا، بامزه و فوق العاده ام تبریک میگویم

من هیچگاه از تحسین کردن

قدرت,، هوش و ذکاوتت خسته نخواهم شد

دنیا دست چه کسی است ؟

معلوم است: زن ها


A beautiful woman

best friend, and an amazing mother

You are all this to me

Proud to have you babe

Happy international Women’s Day

یک زن زیبا

دوستی صمیمی و مادری فوق العاده و بی نظیر

تو برایم به معنی همه ی این چیزها هستی.

عزیزم به داشتنت افتخار میکنم

روز جهانی زن مبارک


جملات کوتاه تبریک انگلیسی روز زن

Like stars, women can survive

in the darkest places

And honey you are one of that strong women

i am so proud of having you in my life

Thanks for every thing

Happy international women day

زن ها قادرند همانند ستاره ها

در تاریک ترین موقعیت ها و شرایط ها دوام بیاورند

و عزیزم تو یکی از همان زنان قدرتمند هستی

من به داشتنت در زندگی ام بی نهات افنخار میکنم

به خاطر همه چیز از تو ممنونم

روز جهانی زن را به تو تبریک میگویم


There is no limitation

to what woman can do

for she is, within her nature, limitless

Happy international women’s day

هیچ محدودیتی برای کارهایی که

یک زن قادر است انجام بدهد وجود ندارد

چراکه طبیعت و ذات او بی حد و مرز است

روز جهانی زن مبارک


All you need to do is to smile and

then everything in the world changes

What a wonderful creature you are

happy international women’s day

آنچه باید لازم داری انجام بدهی، لبخند است

و سپس همه دنیا تغیر خواهد کرد

به راستی که مخلوق بی نظیری هستی

روز جهانی زن مبارک


You have everything in you

and that’s the reason why

the world is celebrating you

A woman is an embodiment of elegance

beauty, and compassion

So belive in yourself

and follow your dreams

and make them come true

happy international women’s day

تو هرآنچه که نیاز است در وجود خودت داری

و به این دلیل است که جهان

امروز تو را گرامی داشته

و حضورت را جشن میگیرد

یک زن تجسم ظرافت

زیبایی و مهربانی است

پس خودت را باور کن

و به دنبال آرزوهایت برو

و آنها را به واقعیت تبدیل کن

روز جهانی زن را به تو تبریک میگویم


متن انگلیسی تبریک روز جهانی زنان یا Women'S day با جملات ترجمه شده به فارسی

As a woman, always keep your dreams big

and make your aspirations high

happy international women’s day

به عنوان یک زن همیشه آرزوهای بزرگی بکن

و سطح توقعاتت را بالا ببر

روز جهانی زن مبارک


This LIFE has no existence without you

You are a mother

a wife, a sister, and a daughter

Happy international Women’s Day

این زندگی هرگز بدون تو، وجود نخواهد داشت

چراکه تو مادر

همسر، خواهر و دختری

و زندگی از وجود تو نشآت میگیرد

روز جهانی زن مبارک


متون زیبای تبریک روز جهانی زنان

Your love and care make

others blossom beautifully

Thank you for always making a difference

Happy international Women’s Day

عشق، مراقبت و توجه تو باعث میشود

دیگران به زیبایی شکوفا شوند

از اینکه باعث تغییر میشوی از تو سپاس گذارم

روز جهانی زن مبارک


This world is a great place because

of outstanding women like you

Happy international Women’s Day

این جهان مکانی بی نظیر و فوق العاده است

چراکه زنان برجسته ای همچون تو را در خود دارد

روز جهانی زن مبارک


متن انگلیسی تبریک روز جهانی زنان یا Women'S day با جملات ترجمه شده به فارسی

Cheers to a woman who

never stopped trying one more time

Honey, You taught me what endurance

and hard work are

Happy international Women’s Day

به افتخار زنی که هرگز از تلاش

و کوشش دست نکشید

عزیزم تو به من بردباری

و تلاش را آموختی

روز جهانی زن مبارک


A graceful and strong woman

gets strength from troubles

smiles when distressed and grows

even stronger with prayers and hope

Wishing you a very happy Women’s Day

So be happy

because today is your day

یک زن برازنده و قوی

پا به پای مشکلاتش قوی تر و نیرومند تر میگردد

با وجود پریشانی و آشفتگی

همچنان به لبخند زدن ادامه میدهد

و با تکیه بر امید و توکل و دعا قوی تر میشود

برایت روز زن فوق العاده ای آرزو میکنم

امروز شاد و خرم باش

چراکه امروز، روز توست