در این بخش سخنان و جملات آموزنده از رابیندرانات تاگور فیلسوف و شاعر معروف اهل هند را ارائه کرده ایم.

سخنان جالب و آموزنده رابیندرانات تاگور 

تا زمانی که خداوند را در روح خود نیافته باشی تمام دنیا برایت بی معنی خواهد بود


به اوج برسید زیرا ستاره ها در شما نهفته اند


زیبایی، واقعیتی است که با چشمان عشق دیده می شود


به معبد نرو تا به پای خدا گل بریزی بلکه ابتدا خانه خود را از عطر عشق پر کن
به معبد نرو تا در محراب خدا شمع روشن کنی بلکه ابتدا تاریکی گناه را از دل خود دور کن


سخنان زیبای رابیندرانات تاگور شاعر و فیلسوف بنگالی هندی معروف

افراد ضعیف ممکن است ترسناک باشند زیرا سعی می کنند با خشمگین بودن قوی به نظر برسند


یک معلم هرگز نمی تواند واقعا تدریس کند مگر این که خودش هنوز در حال یادگیری باشد


متن و سخنان آموزنده از رابیندرانات تاگور

آن که درخت می کارد و می داند که هرگز زیر سایه اش نخواهد نشست حداقل معنای زندگی را درک کرده است


ایمان همچون پرنده ای است که در سپیده دم که هنوز هوا تاریک است نور را احساس می کند


هر چیزی که متعلق به ما باشد به ما می رسد، به شرط آن که ظرفیت دریافت آن را در خود ایجاد کنیم


برترین نوع تعلیم و تربیت این است که نه تنها اطلاعات ما را افزایش دهد بلکه زندگی ما را با همه هستی هماهنگ سازد


مهم ترین درسی که انسان از زندگی می گیرد این نیست که در این دنیا درد و رنج هست، بلکه این است که می تواند این درد و رنج را به شادی تبدیل کرد


تو آن چه واقعا هستی را نمی بینی، بلکه آن چه می بینی سایه تو است


اگر به خاطر خورشیدی که از آسمان زندگی ات بیرون رفته گریه کنی، اشک هایت مانع دیدن ستاره های آسمان می شود


سخنان زیبای رابیندرانات تاگور شاعر و فیلسوف بنگالی هندی معروف

شاد بودن بسیار ساده است و ساده بودن بسیار دشوار …


خوابیدم و در خواب دیدم زندگی شادی است
بیدار شدم و در بیداری دیدم زندگی خدمت کردن است
خدمت کردم و دانستم شادی در خدمت کردن نهفته است


یک ذهن کاملا منطقی همچون چاقو است که باعث زخمی شدن دستی می شود که از آن استفاده می کند