در این بخش به مناسبت آغاز تابستان و روز اول تیر ماه که روز آب پاشونک هم نامگذاری شده است، متن و جملات ویژه این روز را ارائه کرده ایم.

متن و جملات تبریک روز اول تابستان و جشن آب پاشونک

تابستان را دوست دارم و تو تنها کسی هستی که
می‌خواهم این فصل زیبا را با او بگذرانم
ممنونم که شریک روزهای گرم من خواهی بود
جشن آغاز تابستون مبارک عشق من!


حتی بوی تابستان هم می‌ تواند مرا عاشق کند
این فصل، فصل من و توست
فرا رسیدن آغاز تابستان و جشن آب پاشونک مبارک باد


دوست آریایی من!
بزرگداشت آغاز فصل تابستان
که در میان اجداد ما به جشن آب مزین شده
مبارکت باد


متن تبریک جشن آغاز تابستان و اول تیر (جشن آب پاشونک)

تابستان
آه جانکاه بهار است
از اندیشه
برگ هایی که پاییز
به زمین می ریزد
سر آغاز این فصل گرامی باد


متن شروع تابستان

تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید
تا عطش
آب ها را گوارا تر کند؟
فرا رسیدن جشن آب پاشونک مبارک باد


کاش ساعت های زندگی ام به آغاز فصل گرم کوک می شد
به لحظه تلاقی بهار و تابستان …
جشن آب پاشونک مبارک


تابستان فصل برداشت است، فصل درو، فصل برکت، فصل فراوانی
تابستان فصل قشنگ ترین قشنگی هاست
آغاز این فصل و جشن آب بر ایرانیان در سراسر دنیا مبارک باد


فرا رسیدن جشن آب یا آب پاشونک
که پیام رویش فصل تابستان را می دهد
بر هم وطنان عزیزم مبارک


متن تبریک جشن آغاز تابستان و اول تیر (جشن آب پاشونک)

ما بلندترین تاریکی (شب یلدا) را به هم تبریک می گوییم
اما از کنار بلند ترین روشنایی (اول تیر) به راحتی می گذریم
روشنایی روزهای عمرت بلند همچون اول تیر
رفیق چهار فصلم اولین روز تابستون بر وفق دلت …


متن تبریک جشن آغاز تابستان و اول تیر (جشن آب پاشونک)

طبیعت برای اجداد ما مقدس بوده
و پدیده های طبیعی در نظرشان از قداستی خاص برخوردار بوده
به همین دلیل فرا رسیدن فصل سر سبزی و جشن آب پاشونک یکی از زیباترین سنن باستان است
این جشن مبارکت باشد دوست من!


متن تبریک روز اول تابستان

جشن روز اول تیر
و ثانیه های آغاز فصل گرم
مبارک باد