متن های ویژه تبریک روز قلم به مناسبت روز 14 تیر را در این بخش آریا مگ ارائه کرده ایم.

متن های تبریک روز قلم

روز 14 تیر روز ملی قلم نامیده شده است و یکی از مناسبت های فرهنگی در کشور ایران است. در ایران باستان روز سیزدهم تیر ماه به مناسبت گرامیداشت نویسندگان توسط هوشنگ پادشاه به نام روز قلم در نظر گرفته شد.

قلم قوی ترین سلاح
بی صدا ترین سلاح
روز قلم
بر اهلش مبارک …


به آن قلم می گویند اما
در واقع چاپگری است که به ذهن من متصل شده
روز قلم فرخنده باد


متن روز قلم

روز قلم به تمام عزیزانی که بار گران نوشتن بر دوش می‌ کشند
و حرمت قلم را نگاه می‌ دارند مبارک


روز قلم، روز بزرگداشت فرهنگ و هنر است
روز قلم روزی است که بار دیگر ارزش‌های علمی، فرهنگی و هنری کشورمان
را به خاطر آورده و به بهانه روز قلم یادی می‌ کنم از شما دوست اهل قلم

روز قلم فرخنده باد


متن روز قلم

قلمت را به دست بگیر و همهمه ها را خفه کن


برای تغییر جهان به یک قلم نیاز است
قلم ملت ها را تکان داده است
روز قلم فرخنده باد


به دست گیرم و تا آخرین رمق بنویسم بر آن سرم
که به رغم محیط در همه جایی هر آن چه حق بپسندد به حقِ حق بنویسم

روز قلم بر تمام نویسندگان عزیز مبارک


متن روز قلم

عشق قلم می زند و قلم نقش عشق را
عشق آفریننده و محرک است و قلم ابزاری است برای تحریر آن چه عشق می‌ تراود

روز قلم مبارک


قلم اهرمی است که جهان را به حرکت وا می دارد
روز قلم گرامی


متن روز قلم

هزاران فکر مختلف در ذهن آدمی نهفته است که تا زمانی که
قلم به دست نگیرد و آن ها را ننویسد از وجودشان خبر ندارد!
روز قلم مبارک


متن تبریک روز قلم به نویسنده

اگر می خواهی دنیا را تغییر دهی
قلمت را بردار و شروع به نوشتن کن
روز قلم مبارک باد


تا وقتی که یک ورق کاغذ باشد
تا وقتی یک قلم باشد
همیشه راهی وجود دارد
روز قلم گرامی باد


متن روز قلم

مشقم کن
وقتی که عشق را زیبا بنویسی
فرقی نمی کند که قلم
از ساقه های نیلوفر باشد
یا از پر کبوتر … (روز قلم مبارک )


قلم قوی تر از شمشیر است
و نویسنده شمشیربازی قهار!
روز قلم مبارک


جملات زیبا درباره روز قلم

قسم به قلم و آن چه از عطر نوشتن می ­تراود!
روز قلم مبارک


متن روز قلم

قلم زبان ذهن است
روز قلم خجسته باد


روز قلم
روز خلقت معرفت
و روز زیبای آفرینش مبارک باد