در این بخش جملات انگلیسی ویژه تبریک روز برادر به مناسبت 3 خرداد ماه را با متن های زیبای ترجمه شما آماده کرده ایم.

متن و جملات تبریک انگلیسی روز برادر

We are there for each other no matter what happens and it makes our bond so unique. I am so lucky to share this bond with you. Happy Brother’s Day.

ما به خاطر یکدیگر در کنار هم هستیم فرقی ندارد که چه اتفاقی بیفتد همه چیز رابطه ما را منحصر به فرد می کند. بسیار خوش شانسم که این رابطه را در کنار تو تجربه می کنم. روز برادر مبارک.


I have a lot of friends ، but with you ، I feel the most comfortable. Happy brother’s day.

من دوستان زیادی دارم اما در کنار تو احساس راحتی می کنم . روز برادر مبارک


You are my superhero who is always by my side no matter what. Happy brother’s day!

تو ابر قهرمان زندگی من هستی که همیشه بدون هیچ چشم داشتی از من حمایت می کنی . روز برادر مبارک


متن تبریک انگلیسی روز برادر به مناسبت 3 خرداد و روز جهانی داداش

I am sending my love to the best brother in the world. Accept it from the best sister you have. Wishing you a happy brother’s day.

عشقم را به بهترین برادر دنیا در جهان ابراز می کنم و تو آن را از طرف بهترین خواهرت پذیرا باش. روز برادر مبارک.


You are my bodyguard by default who loves and supports me unconditionally. Thank you for everything dear brother. Have a great Brother’s Day.

تو بادیگارد پیش فرض زندگی من هستی که بی قید و شرط من را دوست دارد و از من حمایت می کند. به خاطر همه چیز از تو ممنونم. روز برادر عالی داشته باشی.


جملات تبریک انگلیسی روز برادر

Nothing can be compared to the great sibling bond I have with you. Wish you a very Happy Brother’s Day.

هیچ چیز نمی تواند قابل مقایسه با رابطه بین خواهر و برادر باشد . امیدوارم که روز برادر برایت روز شادی باشد.


A relationship between brother-brother and brother-sister is one of the most adorable relationships in the world. Happy brother’s day.

رابطه بین دو برادر و برادر و خواهر ، یکی از مهم ترین روابط در جهان می باشد . روز برادر مبارک


You’re one of the best parts of my life ، brother. No one can take your place. Happy brother’s day.

برادر ، تو بهترین بخش زندگی من هستی و هیچ کس نمی تواند جای تو را بگیرد. روز برادر مبارک.


The brotherly love I get from you is unique ، and I believe I cannot get much from anyone else. Happy Brother’s Day!

عشق برادرانه ای که از تو دریافت کردم ، منحصر به فرد بود و باور دارم که نمی توانستم این عشق را از هیچ کس دیگری بگیرم . روز برادر مبارک.


I used to share my toys with you ، now I share my feelings too. Happy Brother’s Day to the most caring one.

من عادت داشتم که اسباب بازی هایم را با تو به اشتراک بگذارم . اکنون هم احساساتم را با تو شریک می شوم . روز برادر به دلسوزترین برادر دنیا مبارک


You are the friend I’ve got by born and I am so grateful to have you in my life. Happy Brother’s Day dear.

تو دوستی هستی که با من متولد شدی و به خاطر اینکه تو را در زندگیم دارم ، بسیار سپاسگزار می باشم . روز برادرِ عزیزم مبارک


The world is getting older ، but I am discovering our relationship in new ways every day. I am the luckiest sister in the world. Thank you for being my brother.

جهان پیر تر می شود و من هر روز بخش جدیدی از رابطه ام با تو را کشف می کنم. من خوش شانس ترین خواهر جهان هستم. ممنونم به خاطر اینکه برادر من بودی و هستی و خواهی بود.


متن زیبای عاشقانه تبریک انگلیسی روز برادر

I have not seen any superhero ، but I see you every day doing awesome works. Happy Brother’s Day.

من هیچ ابرقهرمانی ندیدم اما هر روز کارهای اعجاب انگیز تو را شاهد بودم . روز برادر مبارک


You are the only person who would always have my back but make fun of me too at the same time. Happiest Brother’s Day my dear bro. Love ya.

تو تنها شخصی هستی که همیشه پشتیبان من می باشی و همزمان ، مرا سرگرم هم می کنی . شادترین روز برادر به برادر عزیزم . دوستت دارم


To me ، you’re my guardian angel who always protects me from every sadness and sorrow. Happy Brother’s Day dear brother.

برادر عزیزم تو برای من مانند یک فرشته راهنما هستی که همیشه مرا از ناراحتی و غم رها کرده و از من مراقبت می کنی . روزت مبارک برادر عزیزم


A brother is like a gift from God that we can cherish forever. Happy brother’s day.

برادر مانند یک هدیه از سمت خداست که می توانیم تا ابد قدردان آن باشیم . روز برادر مبارک