در این قسمت آریا مگ اشعار ویژه تبریک روز معلم با شعر دو بیتی و کوتاه برای تقدیر و تشکر از استاد و معلم را ارائه کرده ایم.

شعر روز معلم

ای خدای عشق ، ای ام الکتاب
ای معلم ، ای سراسر آفتاب

تو به ما آموختن آموختی
همچو شمع در بین ما میسوختی

در پی سوز و گداز و سوختن
فکر تو تنها بود آموختن

تو خمینی را خمینی کرده ای
طالقانی را سمائی کرده ای

ابن سینا و ابوریحان را
در پی علمت فدایی کرده ای

شغل تو شغل تمام انیباست
جای تو در آسمان و در سماست

زاده ء لاهوتی و از نسل خاک
از سخن گفتن نداری هیچ باک

در کتاب دل نویسم با مداد
ای معلم روز تو تبریک باد


شعر روز معلم

معلم توئی نور امید من

تو چون مادری، هم دل و جان من

تو قلبت چو شیشه زلال و روان

تو چون آینه همچو این آسمان

تو همچون ستاره درخشان به نور

به مثل بلوری و دریای نور

روزت مبارک بهترین معلمم


اشعار ویژه تبریک روز معلم

در جوهره ی خود کم کم سوخت معلم

تا درس محبت به من آموخت معلم

در مکتب او تاک به افلاک رساندیم

نزدیکتر از هر کس و هر دوست معلم

مازیار کریم


دانی که عاشق بی ادعا معلم است؟

شمع همیشه ی دوران معلم است؟

پروانه سوخت تا که دهد درس عاشقی

آن کس که سوخت بهر من و تو معلم است

رضا تفضلی هرندی

روز معلم بر همه معلمان دلسوز گرامی باد


معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت

خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود

دانای عشق روزت مبارک


در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من

روزت مبارک معلم عزیزتر از جانم


عارفان علم عاشق می شوند

بهـترین مردم معلـم می شوند

عشق با دانش متمم می شود

هر که عاشق شد معلم می شود

روز معلم مبارک باد


شعر بلند برای تشکر از استاد

حروف درس الفبا ی ما معلم بود
تمام صحبت ما یک صدا معلم بود

به روی تخته ی چوبی همیشه بی پایان
شروع نام خدابود، تا معلم بود

نگاه روشن دنیای کودکی هایم
به خشم و بوسه ی مادر ؤ یامعلم بود

خدا به وسعت ایمان به شکل هر واژه
ؤ جمله جمله ی ایثار ،با معلم بود

قسم به نام پیام آوران آگاهی
تمام درد بشر را دوا معلم بود

شکوه صبر وصلابت چو کوه می بارید
سه تیغ مهر ؤ سنگ بلا معلم بود

به دشتهای پر ازغنچه های پراحساس
گلی شکفته به نام وفا ،معلم بود

به هیچ زندگی و پوچ مرگ ،معنا داد
تمام بود و نبود شما معلم بود

به وقت گوش نهادن نشسته شاگردیم
در اوج خستگیش هم به پا معلم بود

هنوز پرسش بی پاسخی که می خواند
معلم عشق خدا یا خدا معلم بود؟


شعر روز معلم

معلم هدفت عشق است و ایثار

هزاران خفته از عشق تو بیدار

روزت مبارک استادم


چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود

چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود

ای معلم که تو را دانش بسیار بوَد

جان شاگرد به فدایت که سزاوار بوَد

روز معلم مبارکباد


دوباره آمده روز معلم

گلی در حیطه ی تعلیم خادم

معلم وارث پیغمبران است

مقامش خارج از وصف وبیان است

به امر تربیت کوشا ترین است

تعلم خاتم و او چون نگین است

به از مهر پدر جور معلم

بباید گشت بر دور معلم

بود همچون پدر بر دانش آموز

به فکر اوست همواره شب و روز

معلم چون ستاره در زمین است

چراغ رهنما، حبل المتین است

معلم، روز تو بر تو مبارک

نگهدارت بود رب تبارک

اسماعیل تقوایی


در بــزم عشق شمــع فـــروزان معلم است

مـــردم چو پیکرند اگر، جان معلم است

آن بــاغبــــان گلشن اندیشه هـــای ژرف

پـــــروردگار روح حکیمـــان معلم است

محمد حنیفه نژاد


صدایت نغمه ای از باغ فردوس معلم ای طنین هستی من

تویی سرچشمه ی آرامش وعلم معلم ای فروغ دیده ی من

وجودت شمع سوزان زمانه معلم اسوه ی آزادی من

ببوسم دستهای مهربانت معلم خاک پایت سرمه ی من

گرفتی دستهایم صادقانه مرا بردی به اوج عاشقانه معلم روشنای تاری من

دعایم تا ابد بدرقه ی توست معلم رهنمای اکی من

تلاشت را نخواهم برد از یاد معلم یادتو همراست با من

مریم شکیبا