در این قسمت آریا مگ سخنان و جملات آموزنده ناب، عبرت آموز و زیبا از بزرگان و افراد معروف را برای کپشن و استوری آماده کرده ایم.

جملات و سخنان ناب عبریت آموز

هرآنچه که ذهن بشر بتواند درک و سپس باور کند، به دست خواهد آمد!
“ناپلئون بناپارت”


اینکه در زندگی مان چه داریم مهم نیست؛ مهم این است که در زندگی مان که هستیم
“مارگارت لارنس”


موفقیت، محصول عادت های هر روزه ماست، نه دگرگونی یکباره در زندگی!
“جیمز کلیر”


سخنان عبرت آموز بزرگان برای زندگی با جملات خاص آموزنده از افراد معروف

تو همان چیزی خواهی شد، که بدان باور داری
“اپرا وینفری”


متن آموزنده خاص از بزرگان

زندگی خیلی ساده ست؛ اما ما اصرار داریم پیچیدش کنیم!
“کنفسیوس”


بزرگترین افتخار در زندگی، این نیست که هرگز زمین نخوریم؛ بلکه این است که هر بار زمین خوردیم، دوباره بلند شویم
“نلسون ماندلا”


ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ
اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺁﻧﺮا ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ
ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ


سخنان عبرت آموز بزرگان برای زندگی با جملات خاص آموزنده از افراد معروف

هر چه بیشتر زندگی خود را تحسین کنی و جشن بگیری
چیزهای بیشتری در زندگی برای جشن گرفتن پیدا می کنی


جملات عبرت آموز و آموزنده زیبا

زندگی مانند دوچرخه سواری است؛ برای حفظ تعادل، باید به رکاب زدن ادامه دهی
“آلبرت انیشتین”


در نهایت، این تعداد سال های زندگی ات نیست که اهمیت دارد، بلکه مقدار زندگی ای که در این سال ها داشته ای، مهم است
“آبراهام لینکلن”


سخنان عبرت آموز بزرگان برای زندگی با جملات خاص آموزنده از افراد معروف

اشتیاق، چرخ دنیا را می چرخاند و عشق، آن را به جایی امن تبدیل می کند


عشق چیزی جز کشف خودمان در دیگران و لذت در شناخت آن نیست
“الکساندر اسمیت”


سخنان عبرت آموز بزرگان برای زندگی با جملات خاص آموزنده از افراد معروف

اگر در زندگی هیچ نداشته باشی ولی یک دوست خوب داشته باشی، تو ثروتمندی


هرگز اجازه نده ترس از زمین خوردن، تو را از بازی کردن باز دارد…
“بیبه روث”