به مناسبت روز پدر و روز مرد در ایران مجموعه ای از جملات انگلیسی تبریک روز پدر و روز پدر را با ترجمه فارسی آماده کرده ایم.

جملات و متن انگلیسی تبریک روز پدر و روز مرد

من بسیار خوش شانس هستم که شما را به عنوان پدر شوهرم / پدر خانمم دارم. با تشکر از شما برای یک دوست بزرگ ، و بهترین پدر شوهر / پدر خانم که هر کسی می تواند آرزو کند. روز پدر مبارک!
I am very lucky to have you as my father-in-law / father-in-law. Thank you for a great friend, and the best father-in-law / father-in-law that anyone can wish for. Happy father’s day!


هر زمان که من شکست می خوردم ، شما آنجا بودید تا مرا انتخاب کرده و به راه راست برگردانید. بدون تو ، من امروز جایی نبودم. روز پدر مبارک بابا ، ممنون از همه چیز.
Whenever I would fail, you were there to pick me up and put me back on right path. Without you, I wouldn’t be where I am today. Happy father’s day Dad, thanks for everything.


و قطب نمای من هستی. ممنونم که همیشه راه درست را به من نشان می دهید و مرا در مسیر درست راهنمایی می کنید. روز پدر مبارک ، دوستت دارم.
You are my compass. Thanks for always showing me the right path and for guiding me in the right direction. Happy father’s day, I love you.


از همه فداکاری هایی که برای خانواده ما می کنید و این همه شادی و عشقی که در زندگی ما به ارمغان می آورید سپاسگزاریم. ما نمیتونستیم یه پدر بهتر بخواهیم! روز پدر مبارک.
Thank you for all the sacrifices you make for our family and all the joy and love you bring into our lives. We couldn’t have asked for a better Dad! Happy Father’s day.


جملات انگلیسی روز پدر و روز مرد

روز پدر بر بزرگترین پدر در سراسر جهان مبارک باد!
Happy Father’s Day to the greatest Dad in the whole world!


ممنون از این همه محبت ، توجه و مراقبت که به من کردید. تو واقعا بهترین بابا هستی! روز پدر مبارک.
Thanks for giving me so much love, attention, and care. You truly are the best Daddy! Happy Father’s day.


تمام عشقم را برای شما ارسال می کنم و ای کاش می توانستم آنجا باشم تا یک مرد بزرگوار را در آغوش بگیرم. روز پدر مبارک!
I send you all my love and I wish I could be there to hug a noble man. Happy father’s day!


تبریک روز پدر به انگلیسی

ممنون که در کودکی مرا به هوا پرت می کردید و به نوعی مرا گرفتار کردید. شاید بدن شما اکنون از این کار پشیمان باید ، اما این دوران کودکی فوق العاده ای را رقم زد. روز پدر مبارک بابا!
Thank you for throwing me in the air as a child and catching me somehow. Maybe your body should regret it now, but it was a wonderful childhood. Happy Father’s Day Dad!


این کارت مملو از آغوش و بوسه های بدون ویروس فقط برای شماست! خیلی دوستت دارم و خیلی دلم برات تنگ شده! امیدوارم با وجود این قفل شدن ، روز پدر را بسیار خوشحال کرده باشید و به زودی دوباره شما را ببینم.
This card is packed full of virus-free hugs and kisses just for you! I love you so very much and miss you enormously! I hope you have a very happy Father’s day despite this lock-down, and that I can see you again soon.


جملات انگلیسی روز پدر و روز مرد

تمام عشقم را از راه دور برای شما ارسال می کنم. روز پدر عالی داشته باشید!
Sending you all my love across the miles. Have a great Father’s day!


روز پدر بر پدر شگفت انگیز من مبارک باد! اگرچه ما از هم دور هستیم ، اما شما همیشه در افکار و دعاهای من هستید. دوستت دارم و بیشتر از آنچه کلمات بتوانند بگویند دلتنگت هستم.
Happy Father’s Day to my amazing Dad! Although we’re far apart, you’re always in my thoughts and prayers. I love you and miss you more than words can say.


خوشحالم که پدری مانند شما دارم و مطمعنم که شما هم به داشتن پسری مانند من افتخار می کنید.
I’m glad to have a father like you, and I’m sure you’re proud of having a son like me.


برای نشان دادن نمونه خوب پدر بودن ، به یک مرد با ملایمت ، پر صبر ، پر قدرت و مهربان نیاز است. روز پدر بر همسر زیبا و پدر شیرین فرزندانم مبارک باد.
It takes a man of gentleness, patience, strength, and compassion to set the fine example of fatherhood that you have. Happy father’s day to my handsome Husband and the sweet Father of my children.


جملات انگلیسی روز پدر و روز مرد

بچه های ما فکر می کنند شما سوپرمن هستید. و در این مورد کاملاً حق دارند روز پدر مبارک!
Our kids think you’re superman. And they’re absolutely right about that. Happy Father’s day!


از همه چیزهایی که هر روز برای خانواده ما انجام می دهید سپاسگزاریم ، ما بسیار خوش شانس هستیم که شما را داریم!
Thank you for everything you do each day for our family, we are so lucky to have you!


چملات ویژه تبریک روز مرد به انگلیسی

بابا ، شما اولین کسی هستید که وقتی در مورد چیزی سوال دارم یا وقتی به مشاوره خوب نیاز دارم ، با او تماس می گیرم. ممنون که همیشه در کنار من هستید!
Dad, you are the first person I call when I have a question about something or when I need good advice. Thank you for always being by my side!


مهم نیست چند سال می گذرد. در ذهن من ، شما همیشه همان شخص شگفت انگیزی خواهید بود که دوچرخه سواری را به من آموخت ، در انجام تکالیف به من کمک کرد و هیولاهای اتاقم را ترساند. روز پدر مبارک بابا ، ممنون که عالی بودی!
It doesn’t matter how many years go by. In my mind, you’ll always be that same amazing person who taught me how to ride a bike, helped me with my homework, and scared away the monsters in my room. Happy father’s day Dad, thanks for being awesome!


من از تمام راهنمایی ها و خرد شما بسیار سپاسگزارم ، شما واقعاً بهترین پدر شوهر / پدر خانم هستید! روز پدر مبارک!
I am very grateful for all your tips and wisdom, you are really the best father-in-law / father-in-law! Happy father’s day!


تقدیم به بهترین راننده ، بهترین شکارچی سوسک ها ، ارزان ترین صنعتگر و سخاوتمندترین بانکی که می شناسم. ممنونم که بهترین بابا هستی! روز پدر مبارک!
Dedicated to the best driver, the best beetle hunter, the cheapest craftsman and the most generous bank I know. Thank you for being the best dad! Happy father’s day!


روز پدر از طرف پرنسس کوچک شما مبارک باد. بابا دوستت دارم!
Happy Father’s Day from your little princess. I love you Dad!


باشد که خدای امید شما را از همه شادی و آرامش پر کند ، همانطور که به او اعتماد دارید ، تا با نیروی روح القدس از امید سرشار شوید.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.


امروز از خداوند می خواهم که به شما هر گونه شادی عطا کند. روز پدر مبارک!
Today I ask God to bless you with every kind of joy. Happy Father’s day!در ادامه چند مورد از آیات کتاب مقدس را معرفی می کنیم.


ممکن است شما همه چیز را ندانید اما مطمئناً چندین سال مرا فریب داده اید! روز پدر بر باهوش ترین پدر شهر مبارک باد.
You may not know everything but you sure had me fooled for quite a few years! Happy Father’s day to the smartest Dad in town.


من بسیار خوش شانس هستم که شما را به عنوان پدرم دارم … مطمئنم که هیچ کس دیگر اینقدر تحملم نمی کرد. روز پدر مبارک!
I’m so lucky to have you as my father… I’m sure no one else would have put up with me this long. Happy Father’s Day!


با تشکر از همه اوقات خوشی که با هم به اشتراک گذاشتیم ، شما یک پدر فوق العاده هستید! روز پدر مبارک!
Thanks for all the fun times we’ve shared together, you’re such an amazing Daddy! Happy Father’s day!


You have given our children someone to look up to and admire. You are such a fantastic father and I love you so very much. Happy father’s day

تو کسی رو به بچه هامون دادی که بهش نگاه کنن و اون رو تحسین کنن. تو پدر فوق العاده ای هستی و من تو را خیلی دوست دارم. روز پدر مبارک!


Grandpa, thank you for making my childhood unforgettable.
I miss you and hope we can see you soon.
Happy Father’s day!

پدربزرگ، ممنون که کودکی من رو فراموش نشدنی کردی.
دلم برات تنگ شده و امیدوارم به زودی ببینمت
روز پدر مبارک!