جملات و متن های متفاوت تبریک خاص روز پدر برای خانم های سرپرست خانواده و شیر زنان زحمت کش را در این بخش مجله آریا آماده کرده ایم.

متن و جملات تبریک روز پدر و روز مرد به شیر زنان

روزت مبارک مردی که نه جثه ات

شباهت به مرد بودن دارد و نه توان بازویت …

فقط آنچه که تو را به مرد بودن تبدیل کرده

غیرت مردانه ات است …

غیرتی که به بازوانت توان می دهد

توان حمل سیلندر کپسول گاز بر روی سر …

توان حمل بوکه های سنگین آب …

توان چرخاندن چرخ زندگی …

در این جاده های صعب العبور و ناهموار …

شیرزن جنوبی ام روز مرد بر تو مبارک باد


روزت مبارک باد شیر زنی که دوازده ساعت کار بی وقفه انجام می دهی

سه شیفت کار می کنی و پشت دستگاه ریسندگی

از شدت خستگی و بی خوابی بی هوش می شوی

ولی همچنان بدون هیچ گله ای ادامه می دهی و

کار می کنی و کار می کنی و کار می کنی …

روز مرد بر تو شیر زن مبارک باد


روزت مبارک ای ظریف ترین مخلوق خداوند

روز مرد بیشتر برازنده توست …

توایی که مرام مردانه داری

توایی که برای خانواده ات از جان مایه می گذاری

روز مرد بر تو مبارک باد


متن بلند برای تبریک روز مرد به شیر زن ایرانی

زن ای موجود نحیف و دریای مهربانی

ای که دوشادوش و پا به پای همسرت

بار سنگین مخارج این زندگی را

تحمل می کنی و برای چرخاندن چرخ زندگی

از هیچ تلاشی فرو گذاری نمی کنی

روز مرد بر تو نازنین زن مبارک باد


متن تبریک روز مرد خاص برای شیر زنان سرپرست خانواده

ای زن آزاده … ای بلند همت

ای که با رنج فراوان و کاری طاقت فرسا

قوت فرزندانت را فراهم می سازی و

نمی گذاری آب در دل عزیزانت تکان بخورد

و لحظه ای خم به ابرو نمی آوری

روزت مبارک ای استوارترین مرد


جملات تبریک روز مرد به زنان سرپرست و زحمت کش

خداوند تو را ظریف آفرید …

با قلبی شکننده و دستانی پر از محبت و گرم …

و اما همتی بلند و عزت نفسی عظیم …

ای شیر زن ایرانی …

روز مرد بر تو مبارک باد …


روز مرد مبارک ای نان آور خانه …

ای که با پاکدامنی امرار معاش می کنی …

و دستت را جلوی هر مرد و نامرد دراز نمی کنی …

ای مرد واقعی روزت مبارک


روز مرد را به آن شیر زنهایی که مردانه تلاش می کنند و چرخ زندگی را می چرخانند باید تبریک گفت که هم مادرند و هم پدر …