در این بخش جملات انگیزشی تحصیلی و متن های زیبای مخصوص دانش آموزان و دانشجویان را آماده کرده ایم.

جملات ویژه انگیزشی تحصیلی و درس خواندن

کارهایی هست که دیگران هم می توانند انجام دهند آن را انجام نده! حرف هایی هست که دیگران هم می توانند بزنند، آن را ننویس! و چیزهایی هست که دیگران هم می توانند بنویسند آن را ننویس! کاری را بکن که فقط تو می توانی انجامش بدهی.


انسان های خوشبین و بدبین هردو برای جامعه مفید هستند. خوشبین هواپیما را اختراع می کند و بدبین چتر نجات را.


برنده رویا پردازی است که هیچوقت تسلیم نمی شود. “نلسون ماندلا”


لحظه ای که بیش از هر زمان دیگر حس می کنید باید تسلیم شوید دقیقا همان لحظه ای است که باید انگیزه لازم برای یک هل دیگر را درون خودتان پیدا کنید.


جملات انگیزشی تحصیلی

افرادی که روی نیمه پر یا خالی لیوان تمرکز می کنند ، مهم ترین نکته را از دست می دهند که لیوان قابل پر شدن است.


افرادی که موفق نمی شوند، تصمیماتشان را بر اساس وضعیت فعلی شان می گیرند در حالیکه افراد موفق تصمیماتشان را براساس چیزی که می خواهند به آن برسند می گیرند.


جملات خاص انگیزشی برای دانش آموزان و دانشجوان

همه توانایی موفق شدن رو دارن ، فقط بعضی وقت ها حوصله انجام اون کارهایی که میدونن درسته رو ندارن بنابراین عده خاصی زیربار سختی های زندگیشون میرن و موفق میشن.


جملات انگیزشی تحصیلی

اگر فرصت ها در نمی زنند، یک در بساز. “نلسون ماندلا”


بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است. “آبراهام لینکلن”


اگر توانایی فهمیدن اینکه چیزی درست نیست را دارید حتما قدرت درست کردن آن را هم دارید.


جملات انگیزشی تحصیلی

به فردا موکول کردن کاری حتی به یک قطره عرق ریختن هم نیازی نداره. “وین دایر”


نیروی کسی که به چیزی معتقد است برابر است با نیروی نود و نه نفر که فقط به آن علاقه مندند. “جان استورات میل”


داشتن هدف و رفتن به دنبالش ، خوب است ، ولی عاشق هدف بودن و گرفتار آن شدن چیز دیگری است. “دکتر حسابی”


اگر تصمیمی داشته باشید ، به زودی موفق خواهید شد ; زیرا آدمی ساخته افکار خویش است و فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.


جملات انگیزشی تحصیلی

من به ضرورت اقدام معتقدم . دانستن کافی نیست. باید دانسته هایمان را به کار ببریم . خواستن کاری نیست باید کاری انجام بدهیم. “لئوناردو داوینچی”


رویاهای خودتان را بسازید در غیر اینصورت فرد دیگری شما را برای ساختن رویاهایش به کار خواهد گرفت. “فراگری”


چنان باش که بتوانی به هرکسی بگویی : مثل من رفتار کن.


هر انسانی آفریده اندیشه های روزانه خویش است. اگر انسان می خواهد دگرگونی در زندگی اش روی دهد ، باید از دل و جان آغاز کند تا اندیشه ها و احساسات، شخص را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد. “رالف والدوامرسون”