مجموعه اصطلاحات عاشقانه به زبان انگلیسی برای سوپرایز کردن و غافلگیر کردن همسر را در این بخش مجله آریا گردآوری نموده ایم.

جملات کوتاه و اصطلاحات عاشقانه برای سوپرایز عشق

A flower cannot blossom without sunshine, and I can’t live without you .

یک گل بدون آفتاب شکوفا نمی شود، و من هم نمیتوانم بدون تو زندگی کنم.


You are the best thing that ever happened to my life

تو بهترین اتفاق زندگیمی


You are my sweetheart

جیگر منی !


Never let you go from my life

هرگز نمیذارم از زندگیم بری


اصطلاحات عاشقانه انگلیسی برای سوپرایز کردن عشق و همسر

every time is the only time i wanna spend with you

می خوام همه لحظه هامو با تو باشم


words don’t come easily

کلمات به آسانی نمی توانند احساسم را بیان کنند


متن کوتاه انگلیسی عاشقانه

Miss you

دلم تنگ شده


You are my one true love

تو عشق راستین منی


You are my treasure

تو ثروت و گنجینه من هستی


You are my life

تو زندگی من هستی


جملات خاص انگلیسی عاشقانه 

You are the apple of my eye

تو تخم چشمانم هستی


You are a dream come true

تو رویای به واقعیت پیوسته منی


You make my heart skip a beat

تو قلبم رو از ضربان متوقف میکنی


You lift me up

تو منو بالا میبری


You light up my life

تو زندگی ام رو روشن میکنی


اصطلاحات عاشقانه انگلیسی برای سوپرایز کردن عشق و همسر

I want a lifetime with you

میخوام کل زندگی رو با تو باشم


اصطلاحات کوتاه و زیبای عاشقانه برای همسر

.Take my breath away

من بی تو نفس ندارم.


.I am better because of you

بخاطر تو هست که آدم بهتری هستم.


Sweetheart

عزیزدلم


.You complete me

تو منو کامل می کنی.


.I would die for you

بمیرم برات.


You are my reason for living

تو دلیل من برای زندگی هستی.


متن زیبا و کوتاه و اصطلاحات عاشقی

You are my everything

تو همه چیز منی.


I want you, and only you

فقط و فقط تو را می خواهم.


I have got crush on you

من به شما احساس دارم _ خاطرخواه تان هستم.


I am addicted to you

من به تو وابسته شده ام.


Will you go out with me?

با من قرار میگذاری؟


You take my breath away

از شدت دوست داشتنت نفسم بند میاد.


I’ve fallen head over heels in love with you.

من یک دل نه صد دل عاشق شما شده ام.


Puppy love

عشق زودگذر و از روی هوس


Be lovey-dovey

ابراز علاقه در جمع با بوسه و بغل همیشگی


Love at the first sight

عشق در نگاه اول


.Every day I worship you more

هر روز بیش از پیش می پرستمت.