در این بخش سایت آریا مگ سخنان و جملات آموزنده از رالف والدو امرسون فیلسوف و نویسنده معروف آمریکایی را گردآوری کرده ایم.

جملان و سخنان آموزنده رالف والدو امرسون

هر شیرینی به تلخی و هر تلخی به شیرینی آمیخته است و هر زشتی از زیبایی نیز بهره دارد

*

در قانون هستی، شادی، آرامش و آزادی زمانی تحقق می یابند كه آنها را ببخشیم

*

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود كه از میان ما رفته باشند

*

هر انسانی آفریده اندیشه های روزانه خویش است. اگر انسان میخواهد دگرگونی در زندگیش روی دهد، باید از دل و جان آغاز کند تا اندیشه ها و احساسات، شخص را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد

*

سخنان رالف والدو امرسون فیلسوف و نویسنده معروف آمریکایی

برده فقط یك آقا دارد، اما شخص طمعكار نسبت به هر كسی كه او را یاری كند، برده است

*

ما مالك اسباب مادی نمی شویم، بلكه بنده ی آن می گردیم

*

به خانه‌ی دوست خود زیاد رفت و آمد كن، چرا كه اگر به او سر نزنی، علف‌های هرز، مسیر روبروی خانه‌ی او را خواهند بست

*

جملات آموزنده رالف والدو امرسون

یك دوست می تواند به راستی، شاهكار طبیعت به شمار آید

*

هر انسانی را باید به دلیل خوبی هایش گرامی داشت

*

تمدن، نتیجه نفوذ زنان پارسا است.

*

كسی كه از تمام كمك های خارجی چشم بپوشد و آن را دور اندازد و شخصأ وارد میدان شود و به نیروی خود برپا ایستد، كسی است كه نیرومندی و موفقیت را برایش پیش بینی می كنم

*

اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد، اما حقیقت این است كه در طی جنگ، بحران عظیمی در حیات اجتماعی و سیاسی پدیدار می شود

*

مردان بزرگ كسانی هستند كه می دانند اندیشه های بزرگ بر جهان حكم می رانند

*

چیزی ساده تر از بزرگی نیست؛ آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

*

هر انقلابی ابتدا جرقه ای از اندیشه های یك انسان بوده است

*

وقتی كه پیر می شویم، صورت زیبا به سیرت زیبا می پیوندد

*

پاداش كاری كه خوب انجام گرفته همان انجام آن كار است

*

كسی كه نتواند بر ترس غلبه كند، هنوز اولین درس زندگی را نیاموخته است

*

به آدمها اعتماد كن تا با تو صادق باشند

*

هر اندازه كه دنیا را برای یافتن زیبایی زیر پا بگذاریم، باز هم باید آن را با خود ببریم، وگرنه زیبایی را نخواهیم یافت

*

طبیعت، پرده‌ای بسیار نازك است، زیرا حضور مطلق شكوه و بزرگی خداوندی از میان همه چیز پدیدار می شود

*

خرد مانند الكتریسیته است. هیچ فردی نیست كه همیشه خردمند باشد، ولی افراد سزاوار خردمندی، اگر در مسیر درست قرار بگیرند، اندك زمانی خردمند می‌شوند؛ مانند شیشه، كه اگر آن را مالش دهی، مدتی كوتاه به نیروی الكتریسیته مجهز می‌شود

*

توانگر راستین كسی است كه مالك روزش باشد. هیچ پادشاهی، هیچ انسان پولداری و هیچ پری و دیوی، دارای چنین نیرویی نیستند

*

مردان كم مایه به شانس باور دارند، مردان بااراده و خردمند، به علت و معلول

*

علف هرز چیست؟ گیاهی كه نیكویی‌های آن هنوز كشف نشده است

*

تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند

*

جایی نرو که مسیر تو را می برد، بلکه در عوض جایی برو که مسیری وجود ندارد و ردّی از

*

روی قلب خود بنویس که هر روز، بهترین روز در سال است.

*

هر هنرمندی در ابتدا یک آماتور بود.

*

پول اغلب هزینۀ زیادی به همراه دارد.

*

تحت فشار مشکلات قرار نگیرید، اجازه بدهید رویاهایتان شما را راهنمایی کنند.