تعدادی پیامک و جملات تبریک کریسمس سال 2022 به همراه عکس نوشته و متن های تبریک میلاد عیی مسیح را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

پیامک و عکس نوشته تبریک کریسمس

مبشر عشق و دوستی مسیح

هم بر مصیبت حسین می‌گرید

حتی اگر میلادش در محرم شیعیان باشد

شاید او شیعه تر از ما باشد برای حسین مسیح

دلها ي مرده و ایمان ها ي پژمرده


سالروز ولادت با سعادت حضرت عیسی بن مریم علیه السلام

کلمه طیبه خداوند و پیامبر بزرگ او

بر هم میهنان مسیحی مبارک باد.


دیده گشودن جهان به رخسار روشن حضرت عیسى مسیح «ع»
نشانه تجلى اراده الهى در شب زمستانى زمین است
همان‌ گونه که وجود قدسى ان حضرت، نشانه یگانگى و تقدیس حق در سراپرده وجود است
میلاد حضرت عیسی مسیح «ع»؛ پیام آور صلح با خوبان
محبت به ستمدیدگان و دوری از ستمگران مبارک باد

پیامک تبریک کریسمس (میلاد پیامبرعیسی مسیح)

سالروز میلاد باشکوه کلمه حقّ خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام
بر رهروان طریق توحید و حقیقت جویی، مبارک باد . . .


متن تبریک کریسمس امسال

زادروز مسعود پیامبر بزرگ

یاری گر آخرین منجی و موعود بشر

حضرت عیسی مسیح

بر موحدان پاکدامن، خجسته باد

پیامک تبریک کریسمس (میلاد پیامبرعیسی مسیح)

سالروز میلاد باشکوه پیامبر بزرگ خداوند، منادی توحید و نوع دوستی
حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر مسیحیان حق جوی جهان، فرخنده باد . . .


سال روز میلاد باشکوه کلمه حقّ خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر رهروان طریق توحید و حقیقت جویی، خجسته باد …

پیامک تبریک کریسمس (میلاد پیامبرعیسی مسیح)

شب است و لحظه ي حرمان مریم

وطفلی خفته در دامان مریم
وجود نازنینش بکر و بی عیب

خدا میداند و وجدانِ مریم
مسیح آفريننده و پیغمبر صلح

گلی خوشبوی از بُستانِ مریم
همان طفلی که از روح خداوند

نهالش تنجه زد در جانِ مریم
میلاد عیسی مسیح و کریسمس بر شما مبارک


Best friends are no less than a family. You are one of my best friends in life. I love you as much as I love my family

Merry Christmas

بهترین دوستان برای آدم کمتر از خانواده نیستند! در این کریسمس میخواهم بگویم تو یکی از بهترین دوستانم هستی که آن را به اندازه خانواده ام دوست دارم!

کریسمس مبارک

پیامک تبریک کریسمس (میلاد پیامبرعیسی مسیح)

چون به سخن نوبت عیسی رسید

عیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان را منگر و احسان خویش

دیده فرو بر به گریبان خویش . . .
کریسمس مبارک


متن انگلیسی تبریک کریسمس و میلاد عیسی مسیح

From far away, no matter how far apart we are, the warmth of Christmas will bring us closer. I wish you an excellent Christmas

مهم نیست چقدر از هم دور باشیم، گرمای کریسمس ما را به هم نزدیکتر خواهد کرد. برایتان یک کریسمس عالی آرزومندم!

پیامک تبریک کریسمس (میلاد پیامبرعیسی مسیح)

آنکسی که قامتش رعنا بود

شاه ما مسیحیان عیسی بود
همه ی عمرو زندگیش معمابود

گفت درگهواره سخن عیسی بود
اوکه جسمش زنورآسمانی بود

آفریدش خدا زنورعیسی بود . . .


Our relationship is a sweet melody with notes only knowing how to transmit love. I wish you a Merry Christmas

رابطه ما مانند یک ملودی شیرین با نت هاییست که دقیقا می دانند چگونه عشق را منتقل کنند! برایت کریسمس فوق العاده ای را آرزومندم!

پیامک تبریک کریسمس (میلاد پیامبرعیسی مسیح)

میلاد مسیح گشته و شیرین است

مریم، نِگه اش به خوشه ی پروین است

عیدی که به هر کوچه و منزل بینی

هر شاخه ی کاج، بسته بر آذین است

کریسمس بر شما مبارک


May your heart be filled with supreme joy and your home with sweet gifts. Let’s not stop laughter and cheers of this magical Christmas

Merry Christmas

امیدوارم که قلبتان پر از شادی و خانه تان مملو از هدایای دوست داشتنی باشد. بیایید خنده و شادی را به مناسبت این کریسمس جادویی متوقف نکنیم!

کریسمس مبارک