به مناسبت روز 5 اسفند و روز مهندس متن و جملات ادبی تبریک روز مهندس را در این بخش مجله آریا قرار داده ایم.

متن تبریک روز مهندس و جملات ادبی تبریک

من می‌توانم ۷۰ کلمه را در دقیقه‌ای بنویسم و حتی خودم از خواندنش عاجز باشم. بیشتر اوقاتم را با معلمانم می‌گذارنم تا با خانواده‌ام. من نظریه اویلر را می‌دانم، اما سایز پیراهنم را نه! من زندگی‌ای ندارم و می‌توانم آنرا با ریاضیات به اثبات برسانم. بله من دانشجوی مهندسی هستم.

روز مهندس مبارک


می‌توانی پزشک باشی و زندگی‌‌ها را نجات دهی‌. می‌توانی حقوق‌دان باشی و از حقی دفاع کنی‌. می‌توانی سرباز باشی و از زندگی بسیاری دفاع کنی. و می‌توانی مهندس باشی و همه این کار‌ها را با هم انجام دهی. دانشمندان آنچه را که هست کشف می‌کنند و مهندسان آنچه را که نیست خلق می‌کنند.

روز مهندس مبارک


به امید روزی که مهندسان عزیزمان از شغلهای کاذب و کنج های خانه رهایی یابند و به تعلقات خود بازگردند. روز مهندس را تبریک میگویم، حتی به خودم که لا به لای جزوات مکانیک سیالات در صفحاتی که رنگ و بوی چشمانت را گواهی میدهد، با فرمول و معادله شروع میکنم. و هنوز به میانه نرسیده استعاره ها آغاز میشود. در نگاه آخرت رها میشوم و تشبیه ات میکنم گاه به آهویی سرگردان، گاه به آسمانی مملو از باران و گاه به ماه و ستاره ای تابان!


یکم تا هفتم اسفند ، هفته مهندسی و پنجم اسفند روز مهندس، بر همه مهندسان ایران زمین به ویژه مهندسان مکانیک مبارک باد. شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است.

روزت مبارک


جملات ادبی تبریک روز مهندس

مهندسان بی شک آفرینندگان دنیای مدرن و تکنولوژی امروز هستند. به سلامتی تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند. پنجم اسفند ماه ،روز مهندس بر شما بهترینها مبارک باد


متن ادبی تبریک روز مهندس با جملات کوتاه و بلند رسمی و زیبا

راز یک زندگی زیبا در این است که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد کنی.

روز مهندس بر همه آنانکه مهندس وجود خویشند مبارک باد …


روز مهندس به یاد همه مهندسینی است که سختی‌ها و مشقت‌های رسیدن به این جایگاه را لمس کرده اند. مهندسی در واقع علم خدا در طبیعت است. فقط یک مهندس است که به قدرت خداوند از این زاویه نگاه می‌کند. تنها یک مهندس است که به همه چیز از زاویه علت و معلول نگاه می‌کند. در نگاه یک مهندس هیچ چیز نمی‌تواند خارج از منطق و نظم اتفاق بیفتد. یک مهندس از زاویه دیگری جهان را می‌بیند.

این روز را به تمام مهندسان زحمت‌کش تبریک می‌گویم.


این روزها مهندسی نیاز به رشته های جدید دارد. مثلاً مهندسی ساختن حال خوب و تعمیر آدم های افسرده، ساختن یک قلب بی خط و خش، یا مهندسی ساختن یک منحنی روی لب، و حتی ساختن ذهنی بی عیب و نقص برای بیماران ناتوان ذهنی، مهندسی تعمیر نفس تنگی های مادربزرگ، تعمیر آدم های ریاکار، یا حتی تعمیر حال این روزهای خوزستان ! و مهندسی تعمیر هزاران عیب و ایرادی که ما آدم ها داریم …


جملات ادبی تبریک روز مهندس

مهندسان عمران دنیا واقعی را می سازند، مهندسان کامپیوتر دنیای جادویی را می ‌سازند ، مهندسان برق و الکترونیک دنیا را بهم متصل می‌کنند، مهندسان مکانیک دنیا را به حرکت وا می‌دارند.

روز مهندس بر همه مهندسان مبارک


متن ادبی تبریک روز مهندس با جملات کوتاه و بلند رسمی و زیبا

گالیله گفته: “بنای هستی بر مبنای هندسه است.” همچنین کورش کبیر گفته است: دست هایی که میسازند مقدس ترند از لب هایی که دعا میخوانند.

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس بر تمامی مهندس ها مبارک باد. به امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان ایران.


تقدیم به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران، به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند…