جملات انگیزشی زیبا جنگیدن و جنگ کردن برای رسیدن به تمام اهداف زندگی از جمله موفقیت و عشق را در این بخش ارائه کرده ایم.

متن و عکس نوشته درباره جنگیدن برای اهداف

باید برای تحقق رویایت بجنگی، باید فداکاری کنی و برای آن سخت تلاش کنی


همیشه بهتر است

که سعی کنید کاری بزرگ انجام دهید

و شکست بخورید تا اینکه هیچ کاری انجام ندهید

و موفق شوید. تلاش کنید، تغییر ایجاد کنید

و هیچ‌وقت به عقب نگاه نکنید.


متن در مورد جنگیدن برای اهداف زندگی، عشق و موفقیت ها

هر چیزی

تا یه جایی

ارزش جنگیدن داره

بعدش تبدیل میشه

به خرّیت


متن زیبای انگیزشی جنگ برای اهداف

‏پدیده‌ی مزدوج شدن

فقط برای اینه که بعد از جنگیدن

با همه‌ی عالم تو طول روز

بدونی شب میری پیش تنها کسی

که قطعا توی جنگ طرف توعه


آدم‌های رؤیادزد

همیشه وجود دارند.

رؤیای خودت رو محکم نگه دار

و براش تلاش کن.


متن در مورد جنگیدن برای اهداف زندگی، عشق و موفقیت ها

مردان شجاع

فرصت می آفرینند

ترسوها و ضعفا

منتظر فرصت می نشینند .


جملات و عکس نوشته جنگیدن برای هدف ها

همواره تلاش می‌کنم.

حتی اگر به خواسته‌ام نرسم ناامید نمی‌شوم

و راه‌های دیگر را امتحان می‌کنم.

ایمان دارم اگر به صلاحم باشد

به لطف خدا به هدفم خواهم رسید.


هراس، تیره بختی است،

اما شهامت را نمی توان

نیکبختی دانست؛

نهراسیدن سعادت است.


متن در مورد جنگیدن برای اهداف زندگی، عشق و موفقیت ها

تفاوت بین

یک آدم موفق با دیگران

کمبود استعداد یا اطلاعات آنها نیست

بلکه کمبود اراده است.


موفقیت من

به خاطر باهوش‌تر بودن من نیست

بلکه به خاطر استقامت من

در ماندن روی مشکلات و مسایل است.


تنها چیزی

که در زندگی بدون تلاش

به دست می‌آوری،

شکست است.

پس تلاش کن

تا شکست نخوری.


من بسیار

به شانس و اقبال عقیده دارم

و متوجه شده‌ام

هرچه بیشتر پشتکار و تلاش کنم،

بیشتر شانس می‌آورم.


متن در مورد جنگیدن برای اهداف زندگی، عشق و موفقیت ها

راه موفقیت ،

همیشه در حال ساخت است ؛

موفقیت پیش رفتن است،

نه به نقطه پایان رسیدن.


بیشترین استفاده را

از فرصت‌ها بکنید،

ممکن است دفعه بعدی

نداشته باشید.


به یاد داشته باش

که برای موفقیت،

بیش از هر چیز

به اراده و تصمیم نیاز داری.